پس اگر می خوای همسرت عاشقت باشه، باهاش همبازی باش!


این یکی از بهترین فرصت هاییه که می تونید ذهنتون رو از خستگی ها و مشکلات خالی کنید و از بودن با هم لذت ببرید.


هر بازی که دوست داشتید فرق نداره! از شطرنج گرفته تا والیبال . . .
روابط موفق، روابطی است که افراد در آن حساب و کتاب نمی کنند..

بلند مدت به هم نگاه می کنند..

به عنوان ثروت به هم نگاه می کنند..

وظیفه خود می دانند از هم حمایت کنند.یک خانم آگاه ، هرگز رابطه ج-نسی را با دیگر مسائل زندگی در هم نمی آمیزد و برای تامین خواسته هایش هرگز از رابطه ج-نسی به عنوان اسلحه استفاده نمی کند.
برچسب ها : همسرانه ، همسرداری ،